Elsamverkansportalen

Om Elsamverkansportalen

Elsamverkansportalen är en webbplats med information om SUSIE (Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen), Rakel och Elsamverkan.