Elsamverkansportalen

 • 400Kv Vinter Fotograf Thomas Wiklund
  Elsamverkansportalen är en webbplats med information om SUSIE (Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen), Rakel och Elsamverkan. foto: Thomas Wiklund
 • 400Kv Sommar Foto Bodahlin
  Svenska kraftnät bidrar till elsamverkansområdenas arbete genom att stödja utbildnings- och övningsinsatser samt genom gemensamma utvecklingar av tekniska stödsystem som Susie och Rakel. foto: Bo Dahlin
 • Ledning Fotograf Hakan Flank
  Svenska kraftnät förvaltar och driver stamnätet, det vill säga kraftledningar för 220 kV och 400 kV med tillhörande anläggningar samt utlandsförbindelser. foto: Håkan Flank
 • 220Kv Vinter Fotograf Katrin Seuss Hogupplost4
  Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet i Sverige. Det innebär att vi med hjälp av årliga anslagsmedel ser till att elförsörjningen i landet förstärks för att kunna klara av svåra påfrestningar i fredstid och vid höjd beredskap eller krig. foto: Katrin Seuss

Senaste Nyheterna

Senaste Dokumenten