Elsamverkansportalen

  • Dsc 1009
    Från SUSIE kan man skicka SDS meddelanden till Rakelmobiler
  • Dsc 1020
    För att kommunicera i Rakelnätet används Rakelmobiler, de kan antingen vara handburna eller fastmonterade i till exempel ett fordon.

Rakel – ett nationellt system för samverkan

Det övergripande syftet med Rakel inom elförsörjning är att underlätta och effektivisera kommunikation och samverkan mellan aktörer med ansvar för elberedskap. Genom att branchens aktörer ansluter sig till Rakel och programmerar in nationella talgrupper, bidrar det till att stärka beredskapen vid kris såväl som en störning inom elförsörjning.

Rakel ses som ett parallellt kommunikationssätt till telefoni och datakommunikation. Målet är att Rakel är det primära kommunikationssättet vid störningar och kriser. Aktörer inom elförsörjningen bör därför ha Rakelmobiler för att kunna samverka i talgrupper eller genom individsamtal såväl inom företaget som med andra branschföretag och med externa aktörer som t.ex. länsstyrelse, kommunal räddningstjänst, polis och myndighet.

Det finns många fördelar att använda sig av Rakel. Det är ett gemensamt system som gör att man enkelt kan samverka med andra aktörer. Det underlättar att både planera och leda samordnade insatser.